Pachete înființare societăți

Pachet standard

(unul sau doi asociați români)

Pachet extra

(unul sau doi asociați români)

Pachet super complet

(unul sau doi asociați români)

consultanță inițială

obținerea rezervării de denumire

redactarea declrațiilor asociaților și administratorilor

redactarea contractului de comodat/închiriere pentru sediul social

redactarea documentelor constitutive ale societății

atestarea declarațiilor asociaților/administratorilor

depunerea capitalului social

însoțirea administratorului la notar pentru obținerea specimenului de semnătură

sediu la avocat

1.200 lei/an

1.200 lei/an

1.000 lei/an

depunerea dosarului complet la Registrul Comerțului

ridicarea actelor constitutive

consultanță post-înființare – autorizații necesare

obținerea ștampilei societății

transmiterea documentelor originale către asociat/administrator

2.000 lei

plus capital social și taxe de Registru Comerțului

2.500 lei

fără alte costuri pentru depunerea capitalului social sau pentru depunerea dosarului la Registrul Comerțului

3.000 lei 2.500 lei

fără alte costuri pentru depunerea capitalului social sau pentru depunerea dosarului la Registrul Comerțului

(ofertă valabilă până la 31 ianuarie 2018)