Onorarii estimative

Un raport corect Calitate – Preț – Accesibilitate

Am înființat Cabinetul de Avocat Dana Fatol pentru a oferii servicii de calitate la prețuri corecte. Pentru a asigura raportul calitate-preț-accesibilitate, am abordat o politică a flexibilității în stabilirea și plata onorariilor, și o garanție de 100% satisfacție sau banii înapoi.

Onorariile pentru serviciile avocațiale de mai jos sunt estimative, deci în funcție de complexitatea sau simplitatea litigiilor, de valoarea acestora, de gradul de certitudine a obținerii rezultatului dorit de către client și chiar de posibilitățile materiale ale clientului onorariile vor fi ajustate. De asemenea, cu excepția onorariului pentru consultanță inițială, toate onorariile se achită în două sau mai multe tranșe și sunt însoțite de o garanție de 100% satisfacție.

Onorariu pentru consultanță inițială orală – 200 lei/oră (se scade din serviciul ales ca urmare a acestei consultanțe)
Onorarii medii pentru asistență și reprezentare în litigii civile
 • onorariu fix redactare, depunere sau transmitere, susținere cerere – 1500 – 2500 lei, achitabil 50% în avans, 50% la primul termen de judecată (onorariul se va stabili în funcție de natura și complexitatea litigiului);
 • onorariu per termen în Bacău – 150 lei -200 lei, indiferent de durata procesului (se va adăuga onorariului fix începând cu cel de-al patrulea termen de judecată);
 • onorariu per termen în alte orașe – 200 – 250 lei, indiferent de durata procesului (se va adăuga onorariului fix începând cu cel de-al patrulea termen de judecată);
 • onorariul în cazul litigiilor evaluabile în bani cu valoare de peste 80.000 lei se va calcula conform Hotărârii U.N.B.R. nr. 252/2017 privind onorariile minimale și se poate achita în mai multe tranșe în funcție de suma efectiv datorată.
Onorarii pentru asistență juridică nelitigioasă
 • redactarea de opinii legale scrise 300 – 500 lei, dar nu mai puțin de 200 lei/oră;
 • redactare, revizuire contracte și diverse documente societare – 300 – 500 lei,  dar nu mai puțin de 120 lei/oră;
 • obținere diverse documente de la autorități – 500 – 700 lei, dar nu mai puțin de 120 lei/oră;
 • obținere traduceri legalizate, apostile pe documente – 500 – 700 lei, dar nu mai puțin de 1200 lei/oră.
Onorarii înființări, autorizări, modificări, radieri societăți
 • înființări societăți – 1000 -2000 lei, dar nu mai puțin de 120 lei/oră (în funcție de numărul de asociați, tipul de societate, naționalitatea asociaților);
 • modificări societare – 500 – 1000 lei, dar nu mai puțin de 120 lei/oră(în funcție de numărul de asociați, tipul de societate, naționalitatea asociaților); 
 • radieri – 1000 – 1500 lei, dar nu mai puțin de 120 lei/oră (în funcție de numărul de asociați, tipul de societate, naționalitatea asociaților).
Onorariu de succes – 10% din suma câștigată în litigiu sau recuperată prin executare silită
Onorariu orar – 200 lei / oră (consultanță orală, studiere dosar aflat pe rol, alte activități a căror durată nu poate fi anticipată pentru a stabili un onorariu fix)
Onorariile se vor stabili cu exactitate la semnarea contractului de asistență juridică.

Dacă un anumit caz implică mai multe servicii, precum consultanță inițială, redactare și depunere cerere, susținere cerere în mai multe termene de judecată onorariul va fi de exemplu de 1500 lei plus 400 lei pentru două termene. În cazul unui litigiu evaluabil în bani onorariul fix va fi stabilit în funcție de valoarea litigiului, la onorariul fix se va adăuga onorariul per termen, onorariul de succes și onorariul pentru suma efectiv recuperată.

Onorariile nu includ cheltuielile de deplasare (combustibil calculabil la 10% per 100 km), de cazare și masă, dacă e cazul, cheltuieli poștale, onorarii achitate altor profesioniști cu care se lucrează și alte cheltuieli de executare a mandatului primit. Aceste cheltuieli de executare vor fi în sarcina clientului și se vor achita întotdeauna anterior ii plății lor de către cabinetul de avocat.

Dana Fatol

Avocat titular Cabinet Avocat Dana Fatol

Utilă pentru dvs Hotărârea U.N.B.R. nr. 272/2017