Înmatricularea, modificarea, autorizarea, radierea persoanei juridice

Înmatricularea, modificarea, radierea persoanei juridice în / din Registrul Comerțului)

  • consultanță în ceea ce privește alegerea domeniului corect de activitate;
  • redactarea și atestarea documentelor constitutive și a declarațiilor asociaților și administratorilor;
  • consultanță și asistență pentru alegerea numelui, depunerea capitalului social, îndeplinirea tuturor celorlalte operațiuni prealabile înregistrării în Registrul Comerțului;
  • înregistrarea efectivă a societății (redactarea tuturor documentelor, depunerea dosarului pentru înregistrare și ridicarea actelor);
  • modificarea oricăror elemente ale societății (nume, adminstratori, sediu etc.)

Autorizarea persoanei juridice

  • înregistrarea fiscală a societății la Primărie;
  • obținerea autorizațiilor necesare desfășurării în legalitate a activității (autorizațiile obligatorii și cele pe profil de activitate);
  • facilitarea legăturii cu alți specialiști (contabil, inspector SSM și PSI).