Totul despre executare silita

Găsești mai jos, pe scurt, aproape totul despre executare silita

  1. Ce înseamnă executare silita
  2. Care sunt etapele de executare silita
  3. Care e procedura de executare silita
  4. Cum poți face o contestație la executare silită
  5. Care este termenul pentru contestația de executare
  6. Care este suma minima executare silita
  7. Prescripția executării silite
  8. Suspendarea executării silite
  9. Executarea silită a unui autoturism

 

Totul despre executare silita

1. Ce este executarea silită

Conform unor definiții legale, executarea silită este procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge, cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul său, care nu îşi execută de bunăvoie obligaţiile decurgând dintr-un asemnea titlu, de a și le aduce la îndeplinire, în mod silit. (definiție preluată – Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-de-procedura-civila/art-622)

2. Care sunt etapele de executare silită

a. Depunerea cererii de executare silită

b. Încuviințarea executării silite

c. Executarea silită propriu-zisă

d. Încetarea executării silite

3. Care e procedura de executare silita

Procedura de executare silită urmează etapele mențioante mai sus, cu particularități în cazul executării mobiliare și a celei imobiliare.

 

4. Cum poți face o contestație la executare silită

Conform art 711 Cod de procedură civilă,

Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Contestația la executare este, deci, mijlocul procedural prin intermediul căruia poate fi obținută desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

5. Care este termenul pentru contestația de executare

Termenul general este de 15 zile.

Găsești un articol pe tema aceasta aici.

6. Care este suma minimă pentru o executare silita

Nu există o sumă minimă executare silită, însă există o sumă minimă pentru executarea silită imobiliară.

Găsești detalii aici.

 

7. Prescripția executării silite

Ca termen general, orice creanță poate fi executată oricând, însă executarea silită este prescrisă după trie ani.

Găsești detalii aici și aici

8. Suspendarea executării silite

Executarea silită poate fi suspendată doar dacă se face și o contestația la executare, cu plata unei taxe de timbru.

9. Executarea silită a unui autoturism

Sechestrul pe autovehicul este un tip de sechestru mobiliar, adică indisponibilizarea unui bun al debitorului, pentru a fi valorificat în cadrul executării silite.

Sechestrul mobiliar este prevăzut de art. 731 și urm. din Codul de procedură civilă – detalii aici

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.